Almanca

40 ülkede yaklaşık 130 milyon kişi Almanca konuşuyor. Türkiye’de kullandığımız Alman Kültür Tarihi kavramı Almanca Deutsche Kulturgeschichte kavramından biraz farklıdır. Bu kavram Almanya’da daha çok “düşünce tarihi” olarak anlaşılırken bizde Almanca eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarında Türk tarihini bilen öğrencilere Alman edebiyatı ve Alman dili öğretilirken tarih boyutu ön plana çıktığı için Alman tarihini öğretmenin […]

Almanca Kelimeler – Selamlaşma – Vedalaşma – Kendini Tanıtma

Merhaba – hallo – halo Günaydın – Guten Morgen – gu:tn morgın İyi günler – Guten Tag – gu:tn ta:g İyi akşamlar – Guten Abend – gu:tn abınt İyi geceler – Gute Nacht – gu:tı naht Adınız nedir? – Wie heissen Sie? – vi: hayzın zi: Adım Mehmet’dir. – ich heisse Mehmet – ih hayzı […]

Alman Kültürü ve Tarihi

Alman Kültürünün Tarihsel Kökenleri / Antik Kültür Batı kültürünün, dolayasıyla Alman kültürünün de ilk kaynağı Antik kültürdür. Antik dönem ise Yunanistan ve Roma Dönemlerini kapsar. Yunanistan düşünsel ve felsefi açıdan belirleyiciyi iken Roma Dönemi hukuk ve devlet yönetimi açısında belirleyici olur. Yunanistan Yunan kültürünün ilk kaynakları Homer’e kadar uzanır (M.Ö. 800). Homer yazdığı Ilyada ve Odisse […]